Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z realizacją projektu Samstagskurs

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) z siedzibą w Opolu przy ul. Słowackiego 10, który w celu realizacji projektu Samstagskurs powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych Koordynatorowi projektu Samstagskurs, zwanemu dalej „Koordynatorem”. Z Koordynatorem możesz skontaktować się pod adresem samstagskurs@vdg.pl.

Skąd Koordynator posiada Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe Koordynator otrzymał bezpośrednio od Ciebie lub od koła DFK, które zgłosiło się do udziału w projekcie Samstagskurs.
Jeśli prowadziłaś/prowadziłeś kiedykolwiek zajęcia w projekcie Samstagskurs, Twoje dane zostały podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu Samstagskurs lub przekazane Koordynatorowi drogą elektroniczną (mailem, SMS-em).
Jeśli pełniłaś/pełniłeś kiedykolwiek funkcję przedstawiciela koła DFK koordynującego przygotowanie projektu Samstagskurs w Twoim kole, Twoje dane Koordynator pozyskał bezpośrednio od Ciebie lub od Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Jakie Twoje dane osobowe posiada Koordynator?

Koordynator posiada Twoje imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu i nazwę koła DFK (miejscowość), które zgłosiło się w przeszłości do co najmniej jednej edycji projektu Samstagskurs.

Do jakich celów przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Adres mailowy oraz numer telefonu wykorzystywane są do informowania Ciebie o wszystkich zdarzeniach, jakie mają miejsce podczas realizacji projektu Samstagskurs, np. o rozpoczęciu naboru do kolejnej edycji projektu, o dostępie do dokumentacji projektu, o terminach spotkań, hospitacji i rozliczeń. Informacja o kole DFK, w którym prowadzony jest projekt Samstagskurs, może posłużyć do kontaktu z Tobą przy poszukiwaniu nauczyciela do projektu Samstagskurs w okolicy Twojego koła DFK.

Czy Twoje dane osobowe przekazywane są jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim?

Nie. Twoje dane nie zostały do tej pory udostępnione bez Twojej zgody żadnej firmie, organizacji lub osobie prywatnej. Koordynator nie udostępnia Twoich danych osobowych bez Twojej zgody. Koordynator zawsze kontaktuje się z Tobą i pyta Cię o zgodę na przekazanie np. Twojego numeru telefonu lub adresu mailowego komukolwiek, kto o to prosi.

Czego możesz żądać od Koordynatora w sprawie Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z Koordynatorem i uzyskać informację, jakie Twoje dane osobowe on posiada. Możesz zażądać od Koordynatora, aby zmienił on Twoje dane osobowe, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne. Możesz zażądać od Koordynatora, aby trwale usunął Twoje wszystkie lub wybrane dane osobowe. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie.

Jakie obowiązki ma Koordynator w zakresie ochrony Twoich danych osobowych?

Koordynator musi powiadomić Cię, jeżeli bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zostanie naruszone, tj. Twoje dane zostaną bez Twojej zgody zmienione lub przejęte przez osoby trzecie.

Jak przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane gromadzone są przez Koordynatora w formie elektronicznej. Umożliwia to odnalezienie informacji o Tobie, o kole DFK, z którym współpracowałaś/współpracowałeś oraz o edycjach projektu Samstagskurs, w których brałaś/brałeś udział.

Czy musisz podać Koordynatorowi Twoje dane osobowe?

Podanie Koordynatorowi Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz Koordynatorowi Twoich danych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie, nie będziesz mogła/mógł wziąć udziału w projekcie Samstagskurs.

Przez jaki okres przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Koordynator przetwarza Twoje dane osobowe tak długo, jak długo realizowany jest projekt Samstagskurs, lub do czasu, aż zlecisz Koordynatorowi ich usunięcie. Twoje dane osobowe przetwarzane są również przez Administratora danych osobowych – VdG – przez okres 5 lat od zakończenia edycji, w której brałaś/brałeś udział. Jest to czas, w którym VdG zobligowane jest do przechowywania dokumentacji projektu Samstagskurs.

Co jeszcze powinnaś/powinieneś wiedzieć o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Masz prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).